Skip to content

ΤΟΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ

 

Τού­τος ο τόπος είναι μεγάλος,
έτσι όπως από παλιά φημολογείται.
Δεν τον ορί­ζεις με σύνο­ρα και χάρτες
ούτε τον προ­λα­βαί­νεις με ταξί­δια και περιγραφές
κι ακό­μη δυσκο­λό­τε­ρο να τον διαβάσεις
σε σημα­δε­μέ­νες επο­χές ιστορίας,
για­τί η κλει­στή απε­ρα­ντο­σύ­νη του
είναι αγέ­ρι του νότου από γόνι­μες θάλασσες,
γέν­να του βορ­ρά από θυμω­μέ­νους ουρανούς
κι έρχε­ται μπρο­στά από το χρόνο
κι απ’ όλες τις γενιές που ακολουθούν.

Τού­τος ο τόπος είναι όμορφος
έτσι όπως από παλιά ιστορείται.
Τον κατα­νο­ούν απεί­θαρ­χα πνεύματα,
τον νιώ­θουν αβό­λευ­τες ψυχές
κι ακό­μη περισ­σό­τε­ρο στ’ ανθρώ­πι­νο μεγαλείο,
ανο­χύ­ρω­τος σε παρα­λο­γι­σμούς και υστερίες,
έκθε­τος σε ανή­κου­στα δει­νά και κρίσεις,
προ­σπερ­νά με αξιο­πρέ­πεια και αντοχές
τις ευθύ­νες και τη μεμψιμοιρία
και δεν ξιφο­μα­χεί με είδω­λα  και σκιές
ούτε και λύτρω­ση στο γδι­κιω­μό γυρεύει.

Τού­τος ο τόπος είναι ανθρώπινος
έτσι όπως από παλιά αναγνωρίζεται.
Δυο δρα­σκε­λιές ασυμ­μά­ζευ­τη γειτονιά
και μια οργιά αφύ­λα­χτο καταφύγι,
να φτά­νει η ανα­το­λή γερό­ντισ­σα στους καη­μούς της
κι η δύση ξιπα­σμέ­νη νια στον αυτι­σμό της,
κι ακό­μη δικαιό­τε­ρο του αληθινού,
πόρ­τα ανοι­χτή στο άναρ­χο και το συνειδητό,
με την ανθρω­πιά  διά­φο­ρη από τη βία της τάξης
και την  απεί­θεια στα μικρά και τα φτωχά,
φιλό­τι­μο χωρίς ύστε­ρα και προ­βο­λές στο μέλλον.

Creative Commons License
ΤΟΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ by Γεώρ­γιος Αλε­ξαν­δρής is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at www.alexandris23.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at https://alexandris23.net.
Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.